I ett pressmeddelande från Skara kommun rapporterar man om ett preliminärt ekonomiskt resultat för 2013.

Fakta

Resultat Skara kommun 2006: 38,6 mkr 2007: - 0,7 mkr 2008: 14,9 mkr 2009: 37,5 mkr 2010: 17,2 mkr ..

Fakta

Resultat Skara kommun 2006: 38,6 mkr 2007: - 0,7 mkr 2008: 14,9 mkr 2009: 37,5 mkr 2010: 17,2 mkr 2011: 17,0 mkr 2012: 2,7 mkr 2013: 40,4 mkr preliminärt

Det är betydligt högre än sista prognosen som pekade på ett överskott med 25,8 miljoner kronor. 
Preliminärresultatet är 40,4 miljoner kronor vilket är det högsta på många år. 
Även när engångsintäkter räknas bort kvartstår ett överskott med tretton miljoner kronor.
- Det här känns väldigt positivt. Vi står starkare inför framtiden, säger nytillträdde kommunalrådet Fredrik Nordström (S) och berömmer de stora nämnderna för ett enastående arbete med att komma i balans.