Annons

Fakta

Prioriterade områden i Västra Götaland 1. Viskan, Borås kommun 2. EKA Chemicals AB, Ale kommun..

Fakta

Prioriterade områden i Västra Götaland 1. Viskan, Borås kommun 2. EKA Chemicals AB, Ale kommun 3. Melleruds järn- och metallgjuteri, Melleruds kommun 4. Älvängens industriområde, Ale kommun 5. Nedlagd kemtvätt, Trollhättans kommun 6. Garveriet Svenljunga, Svenljunga kommun 7. Köpmannebro/televerket, Melleruds kommun 8. Ranstad, Skövde kommun 9. Lerums kemtvätt, Lerums kommun 10. Före detta impregneringsanläggningen i Otterbäcken, Gullspångs kommun

Länsstyrelsen söker varje år pengar från Naturvårdsverket för arbetet med förorenade områden. I årets ansökan konstateras att tempot i arbetet måste öka om miljömålet Giftfri miljö ska kunna uppfyllas. Utifrån miljömålet ska arbetet med förorenade områden ske i sådan takt att miljöproblemet i huvudsak är löst år 2050.

För 2014 är behovet 6,4 miljoner för inventering, 1,8 miljoner för undersökningar samt 4,8 miljoner för tillsyns och tillsynsvägledning, sammanlagt 13,0 miljoner kronor.
Av dessa medel har Länsstyrelsen tidigare blivit lovad 5,2 miljoner. I tjänster räknat innebär ansökan åtta inventerare samt fem tjänster för tillsyn och tillsynsvägledning.
Inventeringsarbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2015.

Det regionala programmet för förorenade områden beskriver föroreningssituationen i länet och länsstyrelsens bedömning av arbetet de kommande tre åren. Det har gjorts en prioriteringslista över förorenade områden. I prioriteringslistan finns 165 objekt som i inventeringsarbetet fått riskklass 1. De 10 viktigaste objekten har rangordnats. Utöver dessa finns drygt 1 200 objekt med riskklass 2. Antalet objekt i riskklass 2 kan förväntas öka när inventeringsarbetet är färdigt.
Länsstyrelsen driver för närvarande ärenden gällande förorenade områden vid ett 80-tal objekt. Aktiva saneringsåtgärder pågår vid ett tiotal av dessa.

Här nedan kan du läsa hela länsstyrelsen program för förorenade områden i Vättra Götaland.