- De nya strandskyddsreglerna undantar idag områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden, vilket har gett möjlighet för kommuner att ta vara på sina sjö- och vattenlägen bättre. Men detta undantag bör utökas till att även inkludera våra större sjöar som Vänern och Vättern, menar han.
Bergheden tycker att nät det nu görs en översyn av strandskyddsreglerna så bör Skaraborg göras till försöksregion för att minska strandskyddet ytterligare.
- Det är viktigt för Skaraborg att vi får möjligheten att använda delar av strandområdena för att skapa attraktiva bostadsområden och för att kunna utveckla företagandet och turismen.