Att det blir vräkning, precis som när de rumänska tiggarna bodde vid busstationen, står klart sedan Kronofogden beviljat en ansökan om särskild handräckning från Skara kommun.

De rumänska medborgarna har sedan några månader tillbaka upprättat en camping utan tillstånd vid Folkets park. Bilar och husvagnar har ställts upp på mark som ägs av Skara kommun. Rumänerna har vid flera tillfällen blivit tillsagda att flytta och erbjudits socialt stöd utan att något hänt.

Kommunen anser att campingen orsakar nedskräpning och hinder och störningar på Folkets parks verksamhet.

Att ansökan om handräckning beviljats innebär att de cirka tio rumänerna omedelbart måste avlägsna sig. Vräkningen kommer genomföras inom kort. Precis som förra gången kommer socialtjänsten att närvara för att erbjuda socialt stöd.

Handräckning innebär att Kronofogden hjälper någon att genomföra ett krav, exempelvis en vräkning.