Svar på insändare införd 12 december

Från vuxenpsykiatrin på Skaraborgs sjukhus vill vi förmedla i vilka sammanhang som ECT behandling används och vilka effekter man når av denna behandlingsform inom den psykiatriska vården

ECT-behandling (ECT, förkortning för electric convulsive treatment) är en väl beprövad och effektiv behandling för svåra depressioner med melankoliska eller psykotiska inslag samt depressioner med hög självmordsrisk. I medier har ECT ofta på ett dramatiskt sätt beskrivits som ”elektrochock” som används som straff och mot patientens vilja. Denna bild stämmer inte överens med den kliniska verkligheten.

ECT används huvudsakligen mot djupa depressioner. Oftast har andra behandlingsformer först prövats men om depressionen blir så djup att patienten vägrar att äta och dricka eller riskerar att ta sitt liv ges den ibland som första behandling. Vid psykotisk depression är ECT den behandling som ger snabbast och säkrast effekt. Så många som nio av tio patienter med psykotisk depression svarar på ECT – jämfört med mindre än hälften med antidepressiva läkemedel.

Annons

Minnesstörningar är en oundviklig följd av ECT och i regel kortvariga. En vanlig erfarenhet är att patienter som haft god effekt av behandlingen sällan besväras av minnesproblem. Det ska också noteras att även grundsjukdomen kan ge minnesstörningar.

Undersökningar av hjärnan med datatomografi och magnetkamera före och efter behandlingar har visat att behandlingen med modern teknik inte efterlämnar några skador i hjärnan utan tvärtom stimulera tillväxt av hjärnceller.

Självbestämmandet vid ECT respekteras som vid annan behandling. Endast i undantagsfall när patienten på grund av sin psykiska sjukdom är ur stånd att förstå och ta ställning till informationen får läkaren ta över beslutet.

Psykiatrin på Skaraborgs Sjukhus i Falköping är sedan flera år tillbaka ansluten till nationella kvalitetsregister för ECT.

I de fall man som patient eller närstående är kritisk till vårdens innehåll och inte upplever att man kunnat få hjälp på ett sätt som man förväntat sig är det viktigt att man tar kontakt med den verksamhet där behandlingen givits. Det är hälso och sjukvårdens ansvar att förklara vårdens innehåll och följa upp densamma så att man som patient så lång det är möjligt kan få en vårdsituation som är begriplig och hanterbar.

Jane Johansson, verksamhetschef

Andreas Leschinger, kvalitetschef

Vuxenpsykiatrin Skaraborgs sjukhus