Music Passion är ett projekt med målet att stärka och motivera personer med funktionsnedsättning till en bättre hälsa genom musik. Bakom Music Passion står Music Factory och omsorgsförvaltningen i Skara kommun. Projektet kunde startas med hjälp av pengar från Arvsfonden. Leif Carlsson, vd på Music Factory, berättar att tanken är att Music Passion så småningom ska bli en permanent utbildning vid Music Factory.

Music Passion drog igång i början av oktober. 17 personer med funktionsnedsättning deltar. Två gånger i veckan träffas de i Music Factorys lokaler för undervisning.

– Vi spelar och sjunger mycket, det är den största delen. Vi har musikquiz och teori, säger Anders Rane, en av Music Passions två musikpedagoger.

Christina Messman är den andra musikpedagogen. Trots att det bara är några veckor sedan man startade märker hon att deltagarna redan har utvecklats, både musikaliskt och som personer.