Skara jaktskytteklubb har haft det motigt den senaste tiden. De såg ut att bli av med sin jaktskyttebana i Sörskogen på grund av planerade husbyggen i närheten. Bullret från skjutövningar skulle störa de boende.

Det var länge ovisst för föreningen, men den 1 juli fick de klartecken om att de får vara kvar. De har skrivit ett nytt arrendeavtal med Skara kommun på 20 år med restriktioner på bullerdämpning. Detta eftersom banan är nära hus höjs kraven på bullerdämpning.

Jaktskytteklubben kommer att utföra bullerdämpningen i två steg, först älg- och inskjutningsbanan och sedan tillbyggnad av ett bullerplank vid lerduvebanan. Att bygga bullerdämpning kostar dock en del, 190 000 kronor enligt ansökan.

Jaktskytteklubben arbetar mycket ideellt för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.

Kommunens kultur- och fritidsnämnd bidrar med 150 000 kronor. Skara jaktskytteförening får 75 000 kronor under 2014 och 75 000 kronor under 2015.

– 150 000 kronor är mycket för oss, för vi har väldigt mycket personal- och lokalkostnader redan. Därför delar vi upp summan på två år, förklarar ordförande Laila Skantz (S), som tycker att det var bland det roligaste beslutet på sammanträdet.