I SkaraAlliansen fattas besluten gemensamt och nämndernas ordföranden äger det fulla mandatet att leda sin verksamhet. Fredrik Nordströms insändare är en oerhörd kränkning gentemot de starka och erfarna politikerna i Liberalerna, Centerpartiet och KD, samt ordföranden och vice ordf. i Barn och utbildningsnämnden, som Nordström så tarvligt försöker utmåla som nickedockor.

Relaterat: Tystnad och oro sprider sig i Skara kommun

Det prognostiserade underskottet i Skara är nästan exakt på öret detsamma som förra året, och har alltså ärvts från den Socialdemokratiskt styrda ledningen. Alliansens skattehöjning har gått direkt till Omsorg och Skola, för att till del motverka de drastiskt sänkta statsbidragen från den Socialdemokratiskt styrda regeringen.

Det sorgligaste i Fredrik Nordströms insändare är dock de grova och falska personangreppen. Att Fredrik Nordström vill Skara så illa att han är beredd att dra ner den politiska debatten på den nivån är utomordentligt tragiskt. Senast förra veckan såg vi hur Fredrik Nordström ljög rakt av i media om att jag korridorstyrt i frågan om nytt namn på Djäkneskolan medan sanningen är att beslutet togs i kommunstyrelsen. Då Nordströms enda mål är att trumma ut lögnen om "ministerstyre" är dock sanningen konsekvent underordnad i Nordströms utspel. För mig personligen är det ändå på något sätt skönt att invånarna i Skara på detta sätt får insyn i hur det arbetsklimat Fredrik Nordström tvingar oss att verka i ser ut. Den som tar del av denna vidriga smutskastning kan säkert föreställa sig hur det låter i våra slutna rum. Att den socialdemokratiskt styrda oppositionen är beredd att ta till hur fula knep som helst för att sprida oro i verksamheterna och bedriva obstruktionspolitik för att förhindra att positiv utveckling sker under Alliansledning är enormt skadligt för Skara.

Annons

Alliansledningen ser fram emot det tjänstemannaförslag kring Skolstaden Skara som nu bereds för behandling och beslut i BUN. Vi har fullt förtroende för att verksamheten och politiken tillsammans kan vända de senaste årens katastrofalt sjunkande resultat. Vi är därför starkt emot Fredrik Nordströms försök att avskaffa Skaras arbetsordning med tjänstemannaberedningar. Nu måste alla få utrymme att lösa rätt uppgift på rätt plats! Så arbetar vi för Skaras bästa.

Ylva Pettersson (M)