Att moderaternas företrädare, som nu ska leda ett minoritetsstyre, får stöd av “demokratins främste förespråkare” är ju inte konstigt. Nu tror väl herr Karlsson att han ska få den gräddfil in i beslutsfattandet som han alltid har ansett sig ha rätt till. För det är väl det som kallas för demokrati? Eller är det bara jag som misstolkar? Att klampa in på kommunens arbetsplatser och tala om vilka som ska avskedas är tydligen helt i linje med Bert Karlssons begrepp om demokrati.

Ylva Petterson påstår att begäran om votering vid valet till ordförandeposterna skulle innebära att den rödgröna samverkansgruppen var beredd att “ta makten med aktivt stöd av Sverigedemokraterna”. Det är ju precis tvärtom. Orsaken var ju att markera tydligt vilket beroende den nya ledningen har av stöd från något annat parti för att få igenom sina förslag. Och vilket parti man “öppnar dörren till” blev ju lite tydligare genom Kristdemokraternas inkallelseordning, där man placerade SD direkt efter sina egna “kompisar”.

En stor osäkerhet infinner sig när man läser Ylva Pettersons tankar om den kommande mandatperioden. Finns resurserna, ekonomiskt och kompetensmässigt, som ska bidra till det man säger sig vilja göra? Hur har man tänkt att förankra sina beslut framöver? Det säger hon inget om. Men det kanske Bert Karlsson kan hjälpa till med?

Magnus Gunnarsson

Annons

Förtroendevald och orolig Skarabo

Fotnot: Ylva Pettersson har tagit del av insändaren men har avböjt att besvara den. Bert Karlsson meddelar att han återkommer med ett svar inom kort.