Widegren konstaterar att ett antal brandmän skrivit till Anders Ygeman. Personalförsörjningen är en av frågorna som lyfts, däribland problematiken att rekrytera deltidsbrandmän.

Annons

Moderaten tycker att det oroväckande när regeringen inte på större allvar tar varningssignaler om bland annat problem med personalförsörjning till exempelvis räddningstjänst som under lång tid blinkat med rött ljus.

– Regering och ansvarigt statsråd måste ta ansvar och säkra nationell strategi för personal- och kompetensförsörjning inför framtiden, säger Cecilia Widegren (M) från Norra Vånga.

Hon ställer därför frågan vilka åtgärder ministern kommer att vidta för att säkerställa en nationell strategi för personalförsörjning i Räddningstjänst, samt stärka attraktionskraften kring deltidsbrandmän på kort och på lång sikt.

Ministern har nu fem arbetsdagar på sig att svara.

Läs alla deltidsbrandmän har sagt upp sig:

Läs det liknar masspsykos:

Läs varför deltidsbrandmän ska tjäna sämre:

Läs 15 av 21 har sagt upp sig: