Anna Kinberg Batra gick ut på torsdagen ut och sade att "Alliansen bör lägga fram gemensam budget så snart som möjligt". Utspelet kan ha upplevts som plötsligt, men bakom finns en lång process, enligt Widegren (M).

— Vi har haft en process i Moderaterna. I undersökningar säger sex av tio skaraborgare att Skaraborg är på väg åt fel håll, därför är vi villiga att agera och lägga bättre förslag. Vi tycker att den nuvarande regeringen är för svag, den är inte tillräckligt jobbskapande, människor faller mellan stolarna och regeringen höjer skatten på bensin och diesel. Det hämmar jobb och utveckling.

Annons

Arbetet med att eventuellt lägga en gemensam alliansbudget kommer nu fortsätta.

— Så sent som idag har vi haft utskottssammanträden och arbetet kommer att fortgå under våren, men visst har vi skyndat på processen genom att gå ut med det här. Men ska vi lägga gemensamma en gemensam budget måste vi vara beredda att axla regeringsansvaret och det är något som varje parti måste ta ställning till.

Kan du tänka dig en ministerroll i en eventuell Alliansregering?

— Regeringsbildningen sköter stadsministern och det är inte upp till varje enskild politiker. Det viktigaste just nu är att vi samlar fler röster för Moderaterna och Alliansens politik. Vårdköerna växer hela och flera unga måste ut i arbete.

Även Skövdes ledade moderater, Katarina Jonsson, Anders G Johansson och Magnus Hammar Borsch ställer sig bakom Anna Kinberg Batras utspel. Det låter de hälsa via mejl.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ställer sig positiv till Anna Kinberg Batras utspel.