Det är efter upprepade klagomål från grannar som hyresvärden Skövdebostäder AB sett sig tvingad att avsluta kvinnans hyresavtal. Fallet har avgjorts i hyresnämnden som ger bolaget rätt. Kvinnan har i sin tur överklagat till Svea hovrätt, men som också de ger grannar och hyresbolaget rätt. Kvinnan tvingas att flytta senast 16 mars.

Enligt grannarnas vittnesmål började bekymren när den drygt 50-åriga kvinnan träffade en man.

- Det låter om dem när de har sex och de spelar hög musik på nätterna. Vi behöver sova på nätterna för att sköta våra arbeten, och har tvingats använda öronproppar, vittnade de i hyresnämnden.

Vid minst 16 tillfällen har störningarna lett till anmälningar.

Värst var en natt i april, när grannkvinnan ledsnade på sexljuden från grannlägenheten. Hon ropade genom väggen och försökte få de störande att sänka volymen, men det ledde bara till att mannen i det älskande paret började banka i väggen.

- Senast natten till i dag var det höga ljud när de hade sex, klagade grannar när fallet avgjordes i hyresnämnden.