I varje sammanhang; kommunstyrelse, nämnd eller i övriga organ har frågor ställts kring t.ex. ekonomi, planer kring byggande, kommunal organisation och nu senast Skolstaden Skara. Vilken typ av svar har man fått på dessa frågor?

Oftast undvikande eller utläggningar om hur illa det var ställt när Alliansen tog över. Ibland inga svar alls. Eller hänvisning till senare besked.

I media använder man från M-håll en retorik som ska skapa en bild av oppositionen som den elaka falskspelaren som använder olika knep, personangrepp är det vanliga uttrycket, för att komma åt den ”missförstådda ledningen” och smutskasta (ja även detta begrepp använder man) Alliansens företrädare. Finns det någon som tror att kommuninnevånarna har så dåligt minne att de glömt hur tonen från den dåvarande oppositionen var under förra mandatperioden?

För mig framstår det tydligt att det är bristen på självkritik som gör att M-ledningen ägnar sig mer åt att kommentera tonen i kritiken än själva innehållet.

Dags att börja svara på frågor och ta kritiken som vad den är, inte hur man tycker att den låter!

Magnus Gunnarsson (MP)

Läs mer:

Relaterat: Pinsamt och förödande!
Relaterat: Tystnad och oro sprider sig i Skara kommun
Relaterat: Ylva Pettersson svarar Fredrik Nordström