Finns det mer att granska kring kommunens vision? Tipsa oss! Mejla till red.sklt@vgt.se
Tipsa

Vision 2025 för Skara kommun jobbades fram under 2014 efter ett politiskt beslut. Det togs i fullmäktige i oktober 2013 då dåvarande oppositionsrådet Fredrik Nordström (S) i fullmäktiges talarstol tryckte på vikten för kommunen att arbeta fram en vision. "Låt oss inte förlora ytterligare ett år" sa han - och så blev det.

Skaras vision 2025

Följande fyra punkter togs fram och antogs.

• I Skara är vi stolta

• Livsstilen som konkurrens..

Skaras vision 2025

Följande fyra punkter togs fram och antogs.

• I Skara är vi stolta

• Livsstilen som konkurrenskraft

• Vi främjar entreprenörskapet

• Självklart hållbart

Även ett antal ledord togs fram som vägledare i vardagen för att stötta kommunen i rätt riktning:

• Tillsammans och framåt

• Engagemang och service

• Mod och initiativ

Och så ett löfte till omvärlden - varumärkeslöftet - som ska förklara vad alla som kommer i kontakt med kommunen ska kunna förvänta sig:

"Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden."

2014 var året då Skaras kommuns båda utvecklare tillsammans med en kommunikatör fick i uppdrag att leda arbetet för att ta fram en vision. Samtliga förvaltningschefer och kommundirektörens ledningsgrupp engagerades för att spåna fram grunden till den riktning som kommunen nu skulle ta sikte på.

Någon budget för arbetet fanns inte. Bara under det första halvåret uppgick kommunens egna personalkostnader till omkring 350 000 kronor då tre anställda la drygt 40 procent av sin arbetstid enbart på det nya uppdraget. Den exakta siffran för personalkostnaden finns inte, utan omfattningen av arbetstiden under perioden är en uppskattning av kommunikationschefen Peter Blom.

Parallellt med att visionen arbetades fram påbörjades även arbetet med att ta fram ett varumärke för kommunen.

— Där togs bland annat löfte och ledord fram. De går hand i hand med visionen. Allt vi gör ska docka an till den, förklarar Peter Blom.

Samma år började kostnaderna för varumärkesarbetet där visionsarbetet ingick också att redovisas separat.

Kostnaderna det första året bestod i princip enbart av konsultarvoden. För när kommunen själva väl spånat fram vad de ville så behövde de extern hjälp med att sammanställa sina tankar och idéer. I april började de första fakturorna att anlända till kommunen - innan året var slut hade man betalat 185 000 kronor till den strategiska kommunikationsbyrån Kreafon i Göteborg.

— De har hjälpt oss med varumärkesplattform och budskapsplattform, förklarar kommunikationschefen Peter Blom.

Den totala kostnaden för vad visionen och varumärket kostade att ta fram 2014 uppskattas till över en halv miljon kronor.

Men kostnaderna stannade inte där skulle det visa sig. Vi ska återkomma till det.

Den 23 februari 2015 var vision 2025 i alla fall framtagen och klar och antogs också av kommunfullmäktige. Så vad hade kommunikationsbyrån då lyckats koka ned? Vad är Skara kommuns målbild och vilka är de utpekade utvecklingsområdena. Det ser du i faktarutan.

Annons

Den enda som i tidningen uttryckte sig något svalt kring visionen var moderaten Charlotte Nordström.

– Stolthet kan inte påtvingas. Vi får se visionen som en mission. Jag hoppas att visionen inte blir mission impossible, sa hon då.

Mer om visionen kan du läsa om på kommunens hemsida.

Nu hade Skara sin vision, och grunden för sitt varumärke. Men konsultfakturorna fortsatte ändå att trilla in under ytterligare två år, mellan 2014-2016 ökade de externa kostnaderna för varumärket från 190 000 kronor årligen till en halv miljon. 400 000 kronor av den hittills över en miljon kronor som Skara kommun lagt specifikt på varumärkeskostnader har gått till konsulter.

Beslutet att anlita konsulter togs gemensamt av kommunikatören Hanna Vallgren, som var var en av de tre som arbetade med att ta fram visionen och varumärket, samt kommundirektör Ulrika Strandroth Frid.

— Vi kom fram till att det var viktigt med stöttningen och utifrånperspektivet som en konsult skulle kunna hjälpa oss med, säger Hanna Vallgren och tillägger att de inte själva har kompetensen när det gäller varumärkesarbete.

— Det var värdefullt med en konsult i det.

Samtidigt som kostnaderna för visionsarbete och varumärke dragit iväg, har också kostnaderna för kommunens egen kommunikationsavdelning ökat.

Sedan 2014 har kommunikationsavdelningens egen specifika budget mer än fördubblats. Från drygt 2,5 miljoner kronor 2014 till i år nästan 5,5 miljoner kronor. De senaste tre åren har budgeten dessutom överskridits med sammantaget över en miljon kronor.

Kommunikationsavdelningen består idag av fem personer - fyra kommunikatörer och en kommunikationschef. Visserligen är de idag en mer än 2014, men det förklarar inte hela ökningen. Så vad är det då som kostar mer idag än 2014?

Peter Blom förklarar ökningen med kostnader som tillförts kommunikationsavdelningen. Dels handlar det om den ytterligare tjänsten, dels om huskostnader som kaffe, städning och fönsterputs. Bidrag till MEGA och sponsring till Skara HF samt evenemangskostnader räknas också upp. Men klart är även att arbetet med visionen och varumärket är starkt bidragande till de ökade kostnaderna. Hur mycket går egentligen inte att säga, då allt som rör det inte heller redovisats på det specifika kontot för just varumärket. Något som vår granskning också visat på.

Klart är ändå att arbetet med vision och varumärke hittills har kostat Skattebetalarna flera miljoner i såväl inkomna fakturor samt arbetstid - och arbetet fortsätter fram till 2025.

Om det verkligen är värt pengarna är svårt att säga, det är nämligen upp till Skaraborna själva att avgöra i slutänden. Om de som visionen exempelvis säger - känner sig stolta - då har målet uppnåtts.

— När innevånarna, besökarna och näringslivet känner, tycker och tänker så som vi vill att man ska göra - då har vi ju lyckats, säger Hanna Vallgren.

Men om man inte känner så som ni vill att man ska göra för Skara år 2025, vad händer då?

— Det får vi verkligen inte hoppas att de gör. Men det kommer säkert tas en ny politisk vision 2025 som heter 2035, avslutar kommunikationschefen Peter Blom.