Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har genomfört en undersökning om svenskarnas alkoholdrickande. Studien visar att vin numera är den populäraste drycken som säljs på Systembolagets butiker i hela Sverige, rapporterar SVT Nyheter.

Den ökade vinkonsumtionen kopplas till att Systembolaget började sälja boxviner 1996. CAN konstaterar att det jämförelsevis låga priset på boxvin har haft stor inverkan på svenskarnas alkoholvanor.

— I genomsnitt får man en flaska på köpet när man köper en box jämfört med om man skulle köpa samma mängd på flaska. Det handlar om 20-30 procent lägre pris. Den andra aspekten handlar om själva förpackningen. Du får en stor volym alkohol som är relativt enkel att frakta och hantera, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN.

När boxvinerna introducerades på Systembolaget 1996 hade det gjorts efter en juridisk strid. Bryggerijätten Spendrups hade ansökt om att få sälja boxvin, men Systembolaget hade sagt nej och hänvisat till att vinförpackningar till ett betydligt lägre pris riskerade att öka alkoholkonsumtionen. Spendrups drev frågan vidare till EU-domstolen som i sitt utslag konstaterade att Sverige inte hade rätt att neka försäljning av en viss sorts alkoholförpackning eftersom det strider mot EU:s regler om frihandel.

Annons

CAN påpekar att boxvinerna gör att det finns mängdrabatt på Systembolaget vid köp av vin trots att det egentligen är förbjudet.

— Vi kan se att de som köper boxviner är personer som dricker relativt mycket. Man dricker i genomsnitt 50 procent mer vin än de som köper vin på flaska. Och man dricker också mer alkohol totalt sett, säger Mats Ramstedt.

Han avfärdar också en myt som uppstått kring boxvinerna.

— Detta har utmålats som ett problem framförallt för kvinnor, men där ser vi att män och kvinnor som köper boxviner dricker ungefär lika mycket vin, säger Mats Ramstedt.

CAN hänvisar i studien till att Finland, där alkoholförsäljningen också sker genom statlig kontroll, inte har sett samma ökning av boxvins-försäljning sedan införandet. Det kopplas till att samma mängdrabatt för boxvin inte finns i Finland.

2011 föreslog Systembolagets dåvarande vd Magdalena Gerger att regeringen borde utreda möjligheten att höja skatten på boxviner. Från politiskt håll har svaret varit att det inte är möjligt att göra eftersom det skulle bryta mot EU:s handelsregler.

Det återstår att se om studien från CAN nu på nytt kan göra att boxvinerna blir en politisk fråga.

Vin