Som en del i moderaternas landsbygdspolitik har partiet tagit fram en rapport där syftet är att förbättra villkoren för småskaliga livsmedelsproducenter.
När rapporten skulle presenteras valde man att göra det hemma hos familjen Catoni i Istrum. Anledningen var lika enkel som självklar menade Corazza Bildt.
– Skaraborg är ett av Sveriges viktigaste områden med livsmedelsproducenter. Och så är ju här så vackert.
Vid ett trädgårdsbord som skulle passa in i vilken Carl Larsson-målning som helst sitter Corazza Bildt och partikollegan Sten Bergheden och berättar ivrigt om sin rapport.
– Vi måste behandla lantbrukare som multiföretagare och minska byråkratin för dem, menar Corazza Bildt och fortsätter:
– Myndigheter måste även bli bättre på att vägleda och hjälpa företagare att leva upp till regelverket och inte bara komma med anmärkningar.
Bergheden är inne på samma linje och trycker på att landsbygden ska bli en tillväxtmotor igen.
– Vi vill verka för att livsmedelsföretagare kan konkurrera på lika villkor i Europa. Vill vi att svenska lantbruk ska överleva måste de kunna tjäna pengar.
Särskilt viktiga punkter att åtgärda är enligt Corazza Bildt bland annat att ursprungsmärka kött, samt ha en enklare livsmedelsupphandling som ger mer lokalproducerad mat i kommunerna.
– Och så måste vi tydliggöra vad lokalproducerat innebär. För oss betyder det en hållbar produktionsmetod i alla led.

LÄS HELA RAPPORTEN I PDF-DOKUMENTET NEDAN.