Ordet psykedeliskt kom under slutet av 50-talet och samtidigt började allt fler experimentera med kemiskt framställda droger som gav hallucinationer och förvriden verklighetsuppfattning. Under 60-talet spreds ett missbruk av bland annat LSD.

Det är hallucinogena droger som i Sverige räknas som narkotika och är helt förbjudna sedan slutet av 1960-talet.

Ludvig Rydén, Emma Christersson och Shervin Bukhari är studenter på programmet medvetandestudier. Det är en utbildning som är inriktad mot att studera hjärnans funktioner, vårt beteende och subjektiva upplevelser.

– Det var en kurs om förändrade medvetandetillstånd som gjorde att vi blev intresserade av psykedeliska substanser, förklarar Shervin Bukhari.

Annons

Intresset hade väckts och de var med och bildade Nätverket för psykedelisk forskning.

– Syftet med nätverket är att göra det möjligt att pröva om substanserna kan ha medicinskt tillämpning. I andra länder har det funnits forskning i begränsad omfattning som har visat att det kan vara användbara för dödsångest, rökavvänjning och depressioner, förklarar Ludvig Rydén.

Ett hundratal åskådare kom under helgen till Högskolan i Skövde för en förhandsvisning av filmen Psychedelia. Filmen är gjord i Kanada och inleddes med en beskrivning av hur växter och svampar långt tillbaka i historien användes för att framkalla hallucinationer.

– Det är forskning vi vill komma fram till och nu är det inte möjligt i Sverige. I Danmark är forskning på gång och där ska man studera försökspersonerna med hjärnscanning, förklarar Ludvig Rydén.

De tre studenterna är medvetna om att det är ett kontroversiellt förslag och de berättar att bland studiekamraterna finns skilda åsikter.

De hade inte något problem med att få tillgång till filmsalen i högskolans E-byggnad för att visa filmen.

All användning av LSD och liknande substanser i Sverige är ett narkotikabrott.

– Vi uppmanar ingen till att begå ett lagbrott, säger Ludvig Rydén.