– Under 2016 smittades i Skaraborg sju personer av TBE, de senaste åren har antalet legat runt tio smittade, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

TBE information till allmänheten i Västra Götaland 2016

Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis..

TBE information till allmänheten i Västra Götaland 2016

Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation som överförs till människa via bett av den vanliga fästingen (latin: Ixodes ricinus). Mot TBE finns ingen behandling, men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination.

En annan fästingöverförd sjukdom är borrelia, som också kan ge symtom från hjärna och hjärnhinnor. Till skillnad från TBE orsakas denna av en bakterie och kan behandlas med antibiotika. Något vaccin mot borrelia finns inte.)

Bakgrund: Sedan några år anmäls årligen i Sverige cirka 200 personer med TBE och av dessa tillfrisknar de flesta helt. Dock får cirka 10 % förlamningar och drygt 30 % får andra långdragna eller bestående besvär. Dödsfall förekommer men är mycket sällsynta. Äldre blir oftast sjukare än yngre vuxna och barn. Den akuta sjukdomen hos förskolebarn går oftast med lätta symtom. Utöver dessa smittas många som får så lindriga symtom att de aldrig behöver uppsöka läkare. TBE smittar inte från person till person.

Efter genomgången sjukdom är man livslångt immun.

TBE- smittan finns huvudsakligen inom Upplands och Södermanlands skärgårdar och i Mälarlandskapen. Flest personer smittas runt Södertörn, Södertäljeviken och de centrala delarna av Mälaren. Smittan finns bland annat också kring Vänern och Vättern och ställvis längs västkusten. Utomlands förekommer TBE framför allt i Baltikum, på Åland och i Österrike med angränsande länder.

Källa: Smittskyddsenheten

Han tror att orsaken till minskningen kan förklaras av att fler förstår risken för TBE och att fler har vaccinerat sig.

Förslaget om att ta in TBE i det allmänna vaccinationsprogrammet kommer från riksdagsledamot Sten Bergheden(M). Han för fram förslaget i en fråga ställd till folkhälsominister Gabriel Wikström(S).

Som ett första steg föreslår Sten Bergheden ett försöksprojekt i Skaraborg för att pröva om TBE ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Västkusten, Ostkusten och Skaraborg är de områden i Sverige där det finns förhållandevis många fästingar som bär viruset.

Smittskyddsläkare Peter Nolskog håller med om att det behövs åtgärder för att ge fler möjlighet att vaccinera sig.

Annons

– Det är dags att överväga någon form av subvention. Nu kostar varje vaccindos runt 300 kronor och det behövs tre doser det första året. För en familj med barn blir det dyrt, säger Peter Nolskog.

I de områden i Skaraborg där smittan finns är det bara en eller två procent av fästingar som är bär smittan. Man kan bli smittad under hela året när temperaturen kommer över sex till sju grader och fästingarna blir aktiva, men främst är det under sommarmånaderna som smittan sker.

Peter Nolskog förklarar att det är stor skillnad på hur sjuk man blir av TBE.

- En tredjedel av de smittade blir inte alls sjuka, en tredjedel har något som liknar influensa och blir friska igen och en tredjedel blir allvarligt sjuka.

Det typiska insjuknandet i den allvarliga formen sker ofta i två faser. Ett par veckor efter smittotillfället kommer något influensalikande som går över. Någon vecka senare kommer den allvarliga fasen med stark huvudvärk.

– Det är ofta en svår hjärnhinneinflammation.

Peter Nolskog har haft kontakt med alla drabbade i Skaraborg och berättar att sjukdomen för många ger allvarliga bestående problem som ger handikapp.

– De kan exempelvis bli känsliga för stress.

Hur stor andel av Skaraborgarna som har skyddats sig mot TBE är svårt att veta då även privata företag erbjuder vaccinering.

Då det krävs två eller tre sprutor innan skyddet är fullgott är det bra börja tidigt på våren med vaccineringen, kanske redan nu om klinikerna har vaccin i förrådet.

Alla som i någon form har haft sjukdomen TBE får ett naturligt skydd.