Det som är nytt för denna valrörelse är det höga tonläget med många påhopp på enskilda politiker, inte minst jag själv har fått klä skott för många påståenden. Till och med från politiker och enskilda som aldrig träffat och pratat med mig. Ofta sker det på sociala medier eller i intervjuer och då på ett sätt som går att uppfattas som ren mobbing.

Jag har fått de socialdemokratiska medlemmarnas förtroende att vara kommunalrådskandidat och då är det min uppgift och mitt ansvar att lyfta fram vår politik och de värderingar och förslag vi tror på. Men då väljer moderata, centerpartistiska och kristdemokratiska företrädare att rikta udden mot budbäraren och påstå att de förslag vi står för inte stämmer eller är lögn. På så sätt vill de göra budbäraren till lögnare. Det är en smutsig valkampanj som skadar demokratin och det bräckliga förtroende som finns för politik och politiker.

Socialdemokraterna har tillsammans med MP, V och L haft ansvaret för Skara kommun sedan den 1 januari 2014. Det vi lovade att genomföra har vi lyckats med. En ny högstadieskola, Vilanhallen, fler bostäder, lägre arbetslöshet och en omfattande upprustning av våra offentliga miljöer med belysning och ett grönare Skara.

Tack vare en stark ekonomi i Skara kommun har vi klarat av både stora investeringar och tillfört mer resurser till alla verksamheter. Men vi ser också att de kommande åren ökar behoven av resurser. Inte minst till skolan och äldreomsorgen. Fler förskolor, fler lärare och bättre skolresultat. Nya äldreboende ger trygghet och kräver fler medarbetare. För att klara det krävs ökade resurser och en regering som satsar på kommunerna.

Annons

Vi måste också fortsätta att bygga fler bostäder för att växa. Ett första steg är att passera 19000 invånare. Då krävs det att vi bygger på Stationsområdet och planerar för nya bostadsområden och en aktiv fritid, inte minst på Vilan

Skara har fantastiska möjligheter, det ska vi ta vara på och utveckla.

Vilken väg väljer Du?

Fredrik Nordström (S)

Kommunalråd