LÄS MER: Så ser Viktoriaskolan ut inuti

Kostnaden för den nya högstadieskolan i Skara har diskuterats flitigt. Budgeten sattes till 338 miljoner kronor och många hade farhågor att slutsumman skulle bli högre.

Men nu visar det sig att tvivlarna hade fel. En ny prognos pekar på att totalkostnaden i stället blir lägre än budgeterat, närmare bestämt 26 miljoner kronor lägre.

Annons

Enligt kommunens senaste ekonomiska prognos för Viktoriaskolan blir den faktiska kostnaden 312 miljoner kronor. Det omfattar byggkostnader, projektering, rivning och tillfälliga lokaler, invigning av skolan, kreditivkostnader och inflationsuppräkning.

— Det känns fantastiskt bra att få den här prognosen. Att kunna leverera en skola av denna kvalitet och dessutom till en lägre kostnad än vad vi budgeterat för, det är fantastiskt roligt, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström.

Orsaken till att man lyckats håller nere kostnaderna är enligt kommunen att det funnits gott om tid för projektet och att samarbetet mellan projektledningen inom service och teknik och byggherren PEAB fungerat bra. Kostnadseffektiva och smarta lösningar är en annan anledning.

Förutom att det gynnar kommunen rent allmänt att totalsumman inte blir högre, medför den lägre byggkostnaden också att hyreskostnaderna blir lägre, vilket gynna skolverksamheterna i framtiden.

Viktoriaskolan invigs efter sommaren.

LÄS MER: Kronprinsessan kommer inte till invigningen