Efter en stunds rapporterande från Cecilia kom Pär och Cecilia in på politiska prioriteringar i sitt samtal. Döm om min förvåning när diskussionen hamnade på om vilket är bäst, höjd tillåtna hastighet på EPA-traktorer eller gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommaren, det så kallade Sommarlovskortet.

Denna jämförelse visar tydlig den stora ideologiska skillnaden mellan Moderaterna och Vänsterpartiet och vilka frågor våra partier prioriterar och värderar, vad vill vi åstadkomma för vårt samhälle, våra ungdomar, vår miljö och klimatet.

Jag vill säga att jag har respekt för att unga killar och tjejer som har motor- och fordonsintresse. Men jag vill också att dessa unga personer ska få möjligheten att uppleva mera av livet, att kunna ta sig längre än gator och vägar i Vara, få möjlighet att åka kollektivt till nya miljöer och delar av vår del av Sverige. Detta är syftet med Vänsterpartiets reform med Sommarlovskortet, en jämlikhets- och klimatinsats samt att skapa intresse för unga att resa kollektivt.

Min räddning blev när jag fick flytta till Skara och gå på gymnasiet, samtidigt som jag är tacksam över att få uppleva Vara som vuxen, Vara som en bra plats att leva, jobba och bo på! Att få se sig om som ung och då utanför sin hemort är viktigt och utvecklande.

Att som moderaterna gör, nedvärdera och förhindra unga att resa fritt och gratis på sommarlovet stoppar unga att få möjligheten till att resa och uppleva nya saker.

Annons

Vara är av tradition en bygd som har lite influenser utifrån och många ser vår bygd som inskränkt och konservativ. Att då ha som sin främsta prioritering från Moderaterna och Cecilia Widegren för Varas unga, att de ska få köra fortare med sina EPA-traktorer är då just en inskränkt och konservativ politik. Som sagt är olika intressen bra och en del gillar bilar, gott och väl så, men det finns en baksida av detta med buller, avgaser och fokus på att bilen är enda trafikmedlet. Här prioriterar Vänsterpartiet kollektivtrafik och Sommarlovskortet före att Varas unga ska fortsätta att åka omkring i sina EPA-traktorer och då med högre hastighet med Cecilia Widegrens hjälp genom ny lagstiftning. Vi borde som politiker, vilket är ett mål för mig som politiker i Vara, skapa möjligheter för kommunens unga att uppleva och se mera, att kunna resa längre för att få nya och fler influenser och då är Sommarlovskortet viktigare och bättre politik är ökad hastighet för EPA-traktorer!

Egon Frid (V)

Kommunpolitiker Vara

Ledamot i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland