Närhälsan kommer att erbjuda invånarna i regionen läkarbesök genom videosamtal i mobiltelefonen. Lanseringsdatum är inte spikat men enligt Charlotte Lundholm blir det i början av nästa år.

— Vi ser en tydlig trend i samhället och bland våra listade patienter att de vill söka den här sortens vård, säger Charlotte Lundholm.

Patienten använder appen Närhälsan online och behöver bank-id samt någon form av head-set för att få bra ljud. Det räcker med vanliga öronsnäckor.

I appen ska man kunna boka tid för läkarkonsultation för enklare åkommor. Man får träffa någon i den grupp av för närvarande 20-25 läkare som arbetar på Närhälsans vårdcentraler.

— Sedan har vi ambitionen att ansluta fler läkare och även andra professioner, men inte nu i startskedet, säger Charlotte Lundholm.

Det kommer att finnas bokningsbara tider under olika delar av dagen, men utan några fastlagda öppettider. Det finns en tanke om att inte vara bunden till dagtid som vårdcentraler brukar vara öppna på, men det kommer inte att vara öppet på nätter.

Annons

Tjänsten kommer att vara öppen både för de som är listade vid någon av Närhälsans vårdcentraler och de som är listade vid privata vårdcentraler.

Det finns vissa begränsningar i vad en läkare kan bedöma utifrån videosamtalet, enligt Charlotte Lundholm.

— Vissa möten måste göras fysiskt. Om läkaren bedömer att det inte går att hantera via video finns alla möjligheter att remittera till en vanlig vårdcentral, säger hon.

Å andra sidan är ett videosamtal en kvalitetshöjning jämfört med ett vanligt telefonsamtal, som också förekommer. Närhälsan online innebär inte att någon befintlig del av vårdcentralernas verksamhet försvinner, enligt Charlotte Lundholm.

— Det är ett komplement till den ordinarie vården för de som tycker att det är bra, säger hon.

Region Jönköping har sedan tidigare appen Bra liv nära, som kan jämföras med Närhälsan online. Det finns även ett antal privata alternativ, som Kry och Min doktor.

— Vi är ju konkurrensutsatta i vår vardag, då Närhälsan ingår i vårdvalet, men vi gör inte det här i första hand för att konkurrera ut alla andra, utan för att vi ser att invånarna vill ha det här, säger Charlotte Lundholm.

Förutom via mobilen eller surfplattan går det att prata med läkaren via en dator, men det finns vissa tekniska begränsningar, som att inte alla webbläsare klarar uppgiften, varför Närhälsan framförallt lanserar det som en tjänst för mobil eller surfplatta.

Det kommer inte att gå att få narkotikaklassade läkemedel utskrivna genom appen.