En kommun där vi alla ser att vi kan vara med och påverka och forma våran plats på jorden.

Dessa punkter är frågor som jag anser bör drivas under den kommande mandat perioden. Om jag får förtroendet att sitta i Kommunfullmäktige

* undersöka möjligheterna med att göra Vilan till ett kommunalt bolag.

* Sänka hastigheten och göra säkrare korsningar/övergångar i Sörskogen/Petersburg, Ardala, Varnhem och Valleområdet

* bygga lekplats vid Petersburg

* göra bra och säkra cykelvägar mellan kommunens tätorter, sevärdheter och till grannkommunerna

* göra det snyggt runt lokstallarna och få mer verksamhet runt museijärnvägen

* instifta ett byggnadspris där vi varje år utser kommunens vackraste nybyggnation

* Fortsätta att göra det enkelt att spontanidrott och göra det enklare att vara spontankulturell

Zimon Brohede Kandiderar för Kristdemokraterna i Skara