Efter all uppståndelse på onsdagen får tidningen en intervju med Ellinor Grimmark. Hon och hennes juridiska ombud Ruth Nordström har svarat på många frågor om domen i Arbetsdomstolen där de förlorade tvisten mot Region Jönköpings län.

Intresset för domen var enormt. Mycket större än när saken prövades i Jönköpings tingsrätt.

— Det känns som om uppmärksamheten var dubbelt så stor denna gång. Det beror väl på att det nu prövades i högsta instans.

Domen var väntad trots allt.

— Vi hoppades förstås på ett positivt beslut, men trodde inte på det, säger hon.

Hur gör ni nu?

— Vi har bestämt i eftermiddag att gå vidare till Europadomstolen. Om ett par veckor ska vi ses och sätta igång igen.

Processen har pågått sedan 2014. Att få saken prövad i Europadomstolen kan ta väldigt lång tid.

Vill du inte bara ge upp ibland?

Fakta: Europadomstolen för mänskliga rättigheter

Domstolen tillämpar den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Dess uppdrag är..

Fakta: Europadomstolen för mänskliga rättigheter

Domstolen tillämpar den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Dess uppdrag är att säkerställa att staterna respekterar de rättigheter och garantier som anges i konventionen. Det gör den genom att pröva klagomål ingivna av enskilda personer. Om en medlemsstat har kränkt en eller flera av dessa 47 rättigheter eller garantier meddelar domstolen en dom. Domarna är bindande; de berörda staterna är skyldiga att rätta sig efter dem.

Källa: Europadomstolen

— Nej, det har jag aldrig tänkt. Det kan ta tid det vet jag, men nu vill vi driva detta så långt det går.

Annons

Arbetsdomstolen ansåg inte att hon blivit diskriminerad av arbetsgivaren som nekade henne jobb som barnmorska på tre av regionens sjukhus. Nekandet kom då hon gjorde klart att hon vägrade arbeta med aborter som ingår i tjänsten som barnmorska.

I vår har hon flyttat permanent med sin familj från Tenhult till Norge där hon sedan en tid arbetar som barnmorska.

I Norge godtar man samvetsskäl för barnmorskor som därmed slipper delta i arbetet med abort.

— Jag orkade inte fortsätta försök arbeta i ett land där jag fått yrkesförbud, säger hon om Sverige.

Kollegor i Norge har stor förståelse för hennes inställning ”även om de inte delar hennes åsikt”.

— Det är ett snällare och öppnare samhälle. De jag arbetar med kan inte se problemet, tycker hon.

Hon berättar att omställningen efter flytten har gått väldigt bra för hela familjen.

Hur har du påverkats av processen som du drivit mot regionen?

— Det har varit omvälvande. Jag har tappat tron både på Sverige och det svenska rättsväsendet.

Ellinor Grimmark anser också att hon behandlats dåligt av media där hennes inställning mött rätt hård kritik av olika meningsmotståndare. Hon och hennes juridiska ombud har varit mycket kritiska till att media hävdat att de var en del av en kampanj då de fick stöd av den amerikanska lobbyorganisationen ADF, som är mot aborter.

— Förr trodde jag på det som stod i media, men nu har jag en helt annan syn på media. Det spelar ingen roll vad jag säger eftersom de redan har bestämt vad de ska skriva.

Du vill inte utföra aborter, men hur kunde du då genomföra utbildningen till barnmorska och få legitimation? Ingår inte aborter i utbildningen?

— Det är en väldigt liten del av utbildningen. Man ska veta teoretiskt hur aborter går till men behöver inte vara med och utföra dem. Vi tillbringade bara en enda dag på en gynavdelning, säger Ellinor Grimmark