Av 1 000 invånare i Västra Götaland är det närmare 35 som får lugnande medel eller sömnmedel. Det innebär runt 8 750 personer bara i Skaraborg. Regionens siffror är nästan dubbelt så höga som i de landsting som ligger lägst, och trots insatser har siffrorna knappt gått neråt alls i Västra Götaland.

Planer mot lugnande piller

År 2013 var det 39,5 av 1 000 personer i Västra Götaland som regelbundet använde lugnande mede..

Planer mot lugnande piller

År 2013 var det 39,5 av 1 000 personer i Västra Götaland som regelbundet använde lugnande medel eller sömnmedel. Fler kvinnor än män använder medlen. Det långsiktiga målet är att Västra Götalandsregionen ska ner i nivå med rikssnittet, som 2013 var 32,4 av 1 000 personer.

Fokus är på att minska nyinsättningar av sömnmedel och lugnande medel. Att ta bort medicinerna hos dem som haft dem länge bedöms inte lika lätt, eftersom det kan innebära en rejält ökad belastning för vården.

 

 

– Vi hade velat se snabbare resultat, men det här är långsamma processer, säger Jonas Andersson (FP), ny på ordförandeposten i regionens hälso- och sjukvårdsutskott.

Han menar att det inte finns någon tydlig koppling mellan bristen på psykiatriläkare och den höga utskrivningen av psykofarmaka.

– Mycket av de här läkemedlen skrivs ut inom primärvården, och det kan säkert vara rätt åtgärd till en början, men inte under år efter år.

Ger andra verktyg

Under det senaste året har ett projekt inom regionen pågått, och bland annat har projektledarna haft dialog med 250 läkare runtom i regionen kring problemet. Ny har hälso- och sjukvårdsutskottet beslutat att det arbetet ska fortsätta ytterligare 18 månader.

– Vi vill fortsätta informera om att det finns andra verktygslådor för läkarna, som terapi och psykologhjälp, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, som inte tycker om att regionens invånare toppar den här tabellen.

– Och jag vill absolut inte att en ny generation kommer in i detta.

– Mycket av det här är en fråga om samhällsinformation, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström, som hoppas att det ska bli samma debatt kring lugnande medel som det är kring antibiotika, något som också lett till minskad användning av antibiotika.