Vi är många i kommunen som skulle uppskatta om kommunledningen kunde uppvisa samma engagemang för att rusta upp kommunens skolor.

Utredningen om förutsättningarna för en hotelletablering förutsätter att kommunen ställer restaurang och möteslokaler till förfogande i Vara Konserthus. Vidare skriver utredarna i sin rekommendation bland mycket annat att: ”Med en rumsvolym på 50 rum är det dock svårt att hitta en operatör. Det är svårt att driva ett hotell med så få rum på marknadsmässiga grunder och större kedjor bedöms inte vara intresserade.”

Vi inom Hela Vara kommuns bästa, (HVKB), anser att den som vill bygga och driva hotell i Vara skall göra det på marknadsmässiga villkor, utan inblandning av och subventioner från kommunen eller kommunens bolag.

Efter valet hade vi överläggningar med representanter för moderaterna då hette det: Inte en krona ytterligare till Sprintenprojektet.

Man ställer sig frågan: Vem styr i Vara kommun???

Hela Vara kommuns bästa

Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson, Carl Hellqvist

Relaterat: Entreprenör satsar – kan bygga hotell i Vara