Lönsamheten för solenergi i Sverige har historiskt varit dålig, beroende på låga elpriser och elproduktion endast en del av året. Dock är det viktigt för framtiden att förnyelsebar energi utvecklas, och solenergi kommer att ha en roll i detta.

Elnätsbolag kommer aldrig att ha krav på sig att producera egen el och andelsägande gynnas inte av dagens skatteregler.

Stora solparker byggs dessutom normalt av stora bolag som Vattenfall, EOn, Göteborgs Energi som har riskkapital att satsa.

Tvärtemot vad ordf. Karlsson säger gjorde faktiskt Vallebygdens Energi en ansökan om investeringsbidrag på 1.2 milj. kronor för snart ett år sedan. Den har sedan beviljats. Tänkt lokalisering framgår av ansökan, där markägaren måste anges.

Relaterat: Vallebygdens Energi vill bygga solpark

Hur ser då kraven ut på tillstånd? Det är ju bara att fråga de bolag som bygger solenergiparker, och bygglovs- och miljöchef i kommunen.

Teknik och prestanda är för optimistiska anser jag. En anläggning med 1 MW toppeffekt med arean 5700 m2 med flerkristallina kiselsolceller påstås producera 1000 MWh på årsbasis. Det är inte rimligt och motsägs av vedertagen kunskap i branschen.

Den beräknade kostnaden som presenteras på nästan 10 miljoner kronor är också för låg. En komplett godkänd anläggning kostar minst 15 miljoner. Kostnader för anslutning till elnätet, transformator, mm tillkommer. Liksom kostnader för hälso- och stöldskydd.

Annons

Solenergianläggningar är stöldbegärliga. Alla större solenergiparker i Sverige är utsatta för stölder, ofta välplanerat där flera ton solpaneler försvunnit.


Foto: Rolf Johansson

Miljöriktigt omhändertagande av flera hundra ton material efter anläggningen slitits ut är ett krav. Tillkommer gör också räntekostnader på ett antal miljoner kronor.

Lönsamheten med solenergi är dålig framhåller bland andra ägaren av Sveriges idag största solenergipark, Varbergs Energi.

Vallebygdens Energi hävdar att solenergiparken kan halvera energiförlusten i elnätet som motsvarar en kostnad på några hundra tusen kronor. Men effekten är mindre. Solenergi produceras bara under sommarhalvåret då elanvändningen är mindre än hälften av vinterförbrukningen.

Svenska leverantörer ger 25 års garanti. Billiga solceller tillverkas i Sydostasien för import till Europa. Där solcellspanelerna färdigställs med EU-krav och levereras till relativt nystartade svenska företag. Som står för slutmontage med paneler, fundament mm, och garanti med 80-90 % av full elproduktion efter 25 år. Vad är det värt ?

Att sia om framtiden är inte lätt. De stora skattefinansierade stöden för solenergi i Sverige kommer att försvinna. Spanien och Tyskland har legat före Sverige i solenergi-investeringar tack vare stora subventioner som inte finns längre.

Elförbrukningen i Sverige har sedan 1990 varit konstant, medan produktionen har ökat. Till en nivå att Sverige förra året exporterade 500 gånger mer el än vad Vallebygdens Energi distribuerar till sina kunder.Sverige kommer minst fem år framåt ha låga elpriser. För närvarande erbjuds 3-5 åriga elavtal till fastpris på lägre nivå än avtal på ett år.

Rolf Johansson

Medlem i Vallebygdens Energi