Stadsarkitekt Tina Karling Hellsvik som valt ut de tio byggnaderna som läsarna fick rösta på liknade det gamla vattentornet vid ett sagotorn. Vid sidan av domkyrkotornen reser det sig över Skara som ett landmärke som syns vida omkring.

Tornet fick dubbelt så många röster bland läsarna som tvåan som blev verkstadsbyggnaden från 1921 på Surbrunnsgatan. På plats tre bland Skarabornas favoriter kom den gulmålade trävillan i korsningen Sturegatan - Vasagatan, också den från 1921. Båda husen är exempel på välbevarad 20-talsklassicism.

Annons

När vattentornet uppfördes 1898 var det en för sin tid högteknologisk byggnad, som verkligen låg i framkant. Fastighetsingenjör Mikael Leijon berättar att tornet byggdes för att få en bättre vattenkvalitet i Skara. Dessutom krävde försäkringsbolagen bättre vattentillförsel om det skulle inträffa en större eldsvåda.

Arkitekten Hans Hedlund stod för de ursprungliga fasadritningarna men det slutliga resultatet är signerat Ernst Torulf. Bland annat omarbetade han det första förslaget från att ha en fasad i tegel till en kalkstensfasad.

Kalkstenen hämtades från lokala stenhuggerier i Gössäter och Bjällum. I tornets innanmäte finns själva vattencisternen. Den byggdes i Forsvik efter samma teknik som när man byggde båtar, vilket alla nitar på undersidan vittnar om. 305 kubikmeter vatten rymdes i cisternen.

1964 stod det nya vattentornet färdigt och det gamla hade tjänat ut sin roll som vattenförsörjare till Skaraborna. Sedan dess har det mest varit en vacker byggnad för Skaraborna att vila ögonen på, och kommer att fortsätta att vara så också i framtiden. Sedan 1995 är vattentornet byggnadsminnesskyddat.

Vinnarna i tävlingen om Skaras finaste hus är följande:
Första pris, tre månaders tidningsprenumeration, går till Aina Karlsson i Skara. De övriga fem pristagarna får varsin penninglott och de heter Claes Hellman, Josefine Koca, Ann-Marie och Hans Dahlström, Margareta Strand, Magnus Larsson. Grattis till er alla.