Det var vid 14-tiden på tisdagen som förbipasserade såg hur vatten steg upp på gatan. Snabbt konstaterades att det var en vattenledning som gått sönder. Skara energi stängde då av vattnet, vilket kan påverka omkring åtta fastigheter. Exakt vad som orsakat läckan är oklart.

— Det kan handla om att tjälen går ur marken, eller tryckförändringarna som blir nu, säger arbetsledaren Henrik Larsson.

Skaras ledningsnät för dricksvatten genomgår i veckan underhållsarbete, därav kan trycket ändras och det kan alltså i sin tur ha gjort att ledningen brast.

— Det handlar om gamla gjutjärnsledningar, så bara väderomslag och att tjälen går ur marken så att det rör sig kan vara orsak till att det blir läckor.

Framkomligheten är nu begränsad på Hindsbogatan öster om rondellen i körriktningen mot centrum. Arbetet med att laga läckan är i full gång och beräknas vara klart framåt kvällen.

— Det är en mindre läcka. Jag tror att det kan vara en äldre lagning som gått sönder. Vi jobbade med en större läcka i norra delen av staden till halv tre imorse så vi ser helst att vi löser problemet så snabbt det bara går, säger Tomas Andersson som var på plats intill läckan på tisdagseftermiddagen.