Det krävs specifika kunskaper för att underhålla ett poolsystem med 4 miljoner liter vatten. Sverull ElektroDynamo, företaget som ligger bakom det löpande underhållet av Skara Sommarlands poolsystem, förklarar vikten av att allting fungerar korrekt på en vattenpark som har upp till 14 000 besökare på dag.

Pumpar, fläktar och motorer till bassängerna behöver löpande underhåll, till exempel för att vattnet ska forslas rätt till rutschkanorna. Vågmaskinen som körs 70 dagar om året kräver också tillsyn. En uppgift som Sverull ElektroDynamo utför är därför att underhålla det fläktsystem som skapar vågorna enligt ett förprogrammerat schema. Företaget ansvarar också för att rening av de stora mängderna vatten fungerar felfritt, en förutsättning för att Skara Sommarland ska vara trevligt för besökarna.

Förhoppningsvis ska vattnet vara rent och vågorna rulla in som det är tänkt också i sommar.

— Händer det något akut finns de snabbt på plats. Det har inte varit några problem med de pumpar och motorer där vi fått hjälp, säger Johan Österplan som är tekniker på Skara Sommarland.