Varje år gör Skatteverket sommarkontroller av kaféer och restauranger i samverkan med andra myndigheter. En analys av årets första 340 kontroller i västra Sverige visar på fler brister än tidigare år.

– Vart tredje företag gjorde fel kring de saker som Skatteverket kontrollerar, säger Conny Svensson.

Bristerna rör i första hand personalliggare eller kassaregister.

Annons

– Det kan vara medarbetare som inte är införda i personalliggaren eller att man låter bli att slå in varor i kassan, säger Conny Svensson, som beklagar att bristerna har ökat. Konkurrensen snedvrids och det drabbar i slutändan de kaféer och restauranger som sköter sig.

Tror du det rör sig om brist på kunskap om reglerna eller ren illvilja?

– Det är nog båda delarna, men ofta är det verksamheter som redan fått påpekanden som bryter mot samma regler. Vissa chansar och hoppas de inte kommer att kontrolleras.

Vad händer med de som bryter mot reglerna?

– Först och främst får de en så kallad kontrollavgift på 12 500 kronor plus 2500 för varje person som jobbar där, men är det verksamheter som systematiskt gör fel går det vidare till större skatteutredningar.

Ni gjorde kontrollerna i början av sommaren. Har det blivit någon skillnad?

– Ja det upplever jag. Många har skärpt till sig när de riskerar att bli påkomna.

Skatteverket samarbetar i sommarkontrollerna med bland andra länsstyrelserna, arbetsmiljöverket, polisen, räddningstjänsten och kommunernas alkoholhandläggare.