Tommy jobbar på en arbetsförmedling i Skaraborg med etableringen, alltså där asylsökande som fått uppehållstillstånd ska få hjälp till bostad och jobb. Han kallar det "en genomrutten verksamhet med spel för gallerierna."

Fakta: Budget och ekonomi

Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. År 2014 är anslag o..

Fakta: Budget och ekonomi

Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. År 2014 är anslag och andra tillgängliga medel totalt drygt 72 miljarder kronor. Cirka 30 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Anslaget för etableringsuppdraget (etableringsersättning, ersättning till lotsar och insatser för målgruppen) är cirka 4,3 miljarder kronor.

9,2 miljarder kronor går till arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Drygt 13 miljarder kronor är avsatta för lönebidrag och andra särskilda insatser till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Drygt 7 miljarder kronor är förvaltningsanslag för löner, lokaler och övriga driftskostnader. Stödet till nystartsjobb beräknas uppgå till 6,6 miljarder kronor.

 

 

– Viktigast är "pinnjakten", att det ska se bra ut i chefernas statistik. Och det får kosta precis hur mycket som helst.

Han beskriver det som ett enda roffande av skattepengar. Ett enormt misslyckande som drabbar skattebetalarna, personalen som jobbar och de asylsökande själva.

– De enda som vinner är de privata företag som har huggsexa på skattepengarna, särskilt när de märker att vi inte hinner kolla upp något.

Desperata medarbetare

Arbetsförhållandena på etableringsavdelningen var så svåra att Arbetsmiljöverket kopplades in och desperata medarbetare skrev till regeringen om hjälp.

– Arbetsmiljöverket var chockat. Men tyvärr ser det likadant ut på vartenda kontor, med överansträngd personal, hävdar Tommy.

– Det är det tungt att se de enorma behoven, och för oss som varit med från början, att veta hur lite man kommer att kunna göra.

Omöjligt uppdrag

Det finns en bostadssektion på Arbetsförmedlingen som ska skaffa fram bostäder.

– Den kallas för "det sorgligaste på hela Arbetsförmedlingen", med tanke på det omöjliga uppdraget. Elva personer är tillsatta för att ordna bostäder i hela Sverige. Det finns 13 000 ärenden.

Därför blir många kvar på asylboendena länge.

– Det finns de som blir kvar i flera år.

Svåra förhållanden

Etableringen har gjort besök på flera asylboenden i Skaraborg.

Annons

– Man mår dåligt av att se det. Krigsskadade och psykiskt sjuka fanns bland barn som gick omkring som frågetecken. Det uppstår många dilemman och bråk.

– Vi har både sett själva och fått höra att det är smutsigt och äckligt, trasiga fönster, avföring i duschen, folk som inte ens kan låsa om sig, en tv som inte funkar. Från en krigszon till en annan, kommenterar Tommy.

Kostar lidande

Tommy menar att Migrationsverket bara bryr sig om att ha platser på pappret, tvingade av politikerna.

– Migrationsverket är desperata, de pressar in folk. Och politikerna löser ingenting. De fortsätter att ösa in asylsökanden och lägger resurser på fel saker. Det kostar både pengar och lidande.

Hinner inte med

Sammanfattningsvis är mottagandet ett enormt misslyckande, menar Tommy. Efter etableringens 24 månader räknas bara 23 procent som etablerade och har jobb eller studier. Jobb kan innebära någon timme i veckan. Resterande 77 procent går vidare till jobb- och utvecklingsgarantin, där de ska vara sysselsatta med kurs eller praktik.

– Det hemska är att väldigt många av dem inte har någon aktivitet utan bara sitter hemma. Det finns lag på att det ska starta inom en månad. Men vi hinner inte kalla in dem, så vi begår lagbrott.

– Man blir deprimerad. Många har gigantiska problem och man vet hur lite hjälp de kommer att få. Det är sådan press på oss, men det enda som räknas är att ha folk i sysselsättning – på pappret.

– Arbetsförmedlingen har störst budget av alla myndigheter. Men av 70 miljarder per år går bara en mindre till förvaltningen. Resten går till olika kompletterande aktörer, som lotsföretag, utbildningsföretag, tolkförmedlingar.

Vill berätta

Tommy beslutade sig för att avslöja hur det ser ut innanför väggarna, av besvikelse och frustration.

– Jag ville göra skillnad. Men när jag rapporterade brister uppåt, ändrades ingenting.

Han menar att hela systemet är ineffektivt.

– Det pratas mycket om att ta emot asylsökande. Men hur fungerar det egentligen?

 

Fotnot: Tommy heter egentligen något annat.