Varnhems IF, som fyller 100 år 2021, meddelar på sin hemsida att klubben nu säkrar och utökar möjligheten att bedriva idrott för barn och ungdomar i de lägre åldrarna.

Under 2019 kommer en konstgräsplan i 7-manna storlek att anläggas i närhet till den befintliga fotbollsplanen bakom idrottshallen. Dessutom kommer två korsande planer i 5-mannastorlek att rymmas på ytan. Ungdomssatsningen blir till verklighet med hjälp av finansieringsstöd från Sparbanken Skaraborg, Sparbankstiftelsen och Västergötlands idrottsförbund.

”Det är oerhört stimulerande att vi i Varnhem nu får möjligheten att genomföra denna satsning för de yngre. Detta medför ett lyft för både föreningslivet såväl som skola och spontanidrottande på landsbygden kring Varnhem.  En del arbete kvarstår givetvis innan barnen kan spela sina första matcher på den nya anläggningen men det är väldigt roligt att arbetet med finansiärer samt Skara kommun lett fram till detta och att vi nu kan förmedla denna nyhet”, skriver Varnhems IF på sin hemsida.