Redan 2016 valde det moderatledda styret i Västra Götalandsregionen att stänga fem av Närhälsans vårdcentraler, bland annat regionens Närhälsan i Skara. Det politiska syftet var att öka valfriheten och göra det möjligt för fler att välja sin egen vårdcentral. Med facit i hand kan vi konstatera att det inte blev så. Istället kan man fråga sig om det verkliga politiska syftet var att privatisera fler vårdcentraler.

Relaterat: Vårdcentralen Malmen kommer att flytta

Åmål är ett varnande exempel. Åmål var också en kommun där den offentliga vårdcentralen, Närhälsan, stängdes 2016 – av lönsamhetsskäl. I Åmål, liksom i Skara, skulle en enda privat vårdcentral klara kommunens alla invånare. I dag har vi facit: Det gick inte alls! Vårdcentralen stängdes tidigare i år och de 12 000 listade patienterna stod helt plötsligt utan vård.

Skara och Åmål är inte ensamma. Det här är ett problem som det moderatledda styret måste ta på mycket stort allvar om inte pratet om jämlik vård och valfrihet enbart ska vara prat.

Vi socialdemokrater oroas över den utveckling vi ser. Det är därför glädjande att Socialdemokraterna i styrelsen för Närhälsan ställde sig bakom förslaget om att ge uppdrag till tjänstemännen för att återkomma med ett förslag om hur Närhälsan åter kan etablera en vårdcentral i Skara. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen tryggar den nära vården så att invånarna i Skara inte hamnar i samma situation som Åmål.

Annons

Det är Västra Götalandsregionens ansvar att bedriva en jämlik vård i alla kommuner. Idag finns det en risk att vårdbehovet inte är tillfredsställande för alla invånare och då behöver regionen agera, inte passivt se på. Som en jämförelse kan vi konstatera att Skövde har 8 vårdcentraler, Lidköping har 3 vårdcentraler medan Göteborg har 65 vårdcentraler. Även i Skara måste alla veta att den nära vården finns där när vi behöver den.

För oss socialdemokrater är det självklart att det måste finnas ett långsiktigt perspektiv över hur vården ska utvecklas i Skara.

Fredrik Nordström (S)

Oppositionsråd Skara kommun

Maria Hjärtqvist (S)

Ledamot i Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen VGR