Under hösten sökte kvinnan för trötthet, stickningar i tungan och muntorrhet, skriver NLT.

Läkaren ordinerade blodprov, eftersom kvinnan tidigare lidit av blodbrist. Då provsvaren inte visade på blodbrist ombads kvinnan att efter helgen boka tid för undersökning hos läkare för en utredning.

Kvinnan ska enligt journalen ha sagt att hon var så trött att hon knappt kunde ta sig ur sängen. Dagen efter hittade en närstående kvinnan medvetslös i hemmet, varefter hon kördes med ambulans till sjukhuset i Lidköping.

Efter vård i tio dagar och utredning ställdes diagnosen diabetes 1.

”Jag var minuter, kanske sekunder, från att dö och aldrig få träffa mina söner och barnbarn igen på grund av ett misstag som inte får ske”, skriver kvinnan i den anmälan som nyhetsbyrån Siren har tagit del av.

Vårdcentralen Malmen har nu sett över rutinerna för om provtagning bör föregås av läkarbesök. Man anser inte att man brustit i handläggning även om utgången var olycklig.

Enligt IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har patienten och vårdcentralen olika bilder av vad som framkommit vid vårdkontakterna, och det går därför inte att ta ställning till vilka symtom som visats under den aktuella perioden. IVO anser dock att kvinnan borde fått träffa en läkare omgående, när provsvaren visade att det inte var blodbrist.

Annons

”Patienten borde ha erbjudits en tid till läkare omgående för bedömning istället för att avvakta i hemmet”, skriver IVO, enligt NLT.

Den drabbade kvinnan menar att Vårdcentralen Malmen inte tagit sitt ansvar gentemot henne som patient.

”Samtliga läkare på intensivvårdsavdelningen/medicin på Lidköpings sjukhus upplever att läkaren på vårdcentralen har brustit något otroligt”, skriver hon i sin anmälan.