Lokalerna kommer att byggas om och anpassas för att inhysa båda vårdcentralerna. Samverkan kommer att ske kring reception, laboratorium och väntrum. Huset kommer att vara skyltat med båda vårdcentralernas namn.

För patienterna kommer det att framgå på kallelser, fakturor med mera vilken vårdcentral de besökt och var de är listade.

Relaterat: Vårdcentralerna i Skara flyttar ihop
Relaterat: Vårdcentral bygger om för nya patienter

Bakgrunden till flytten är att Bräcke diakoni, som driver de båda vårdcentralerna, bedömt att det är mer rationellt att verksamheterna flyttar ihop och bedrivs under samma tak. Bräcke diakoni har redan idag samlokaliserat barnavårdscentralerna i Skara.