Under en riksdagsdebatt i veckan svarade Helene Hellmark-Knutsson på Widegrens fråga om vilka åtgärder hon kan tänka sig vidta beträffande Universitets- och högskolerådets, UHR:s, förslag.

Högre krav än Oxford och Cambridge:

En utredning har haft som förslag att antagningskraven till svenska universitet för elever s..

Högre krav än Oxford och Cambridge:

En utredning har haft som förslag att antagningskraven till svenska universitet för elever som går IB-utbildning ska höjas så att det på sikt krävs maximala 45 poäng vilket ytterst få elever lyckas nå. Världens högst rankade universitet som Oxford och Cambridge har 38 IB-poäng. Landets lärare på IB-programmet, bland annat på Katedralskolan i Skara, menar att de höjda kraven kan leda till en nedläggning av utbildningen.

– Det är inte rimligt att elever i Skara har högre krav än till exempel elever i Oxford, tycker Widegren.

Förslaget är ute på remiss fram till måndag.

Fotnot: IB står för International Baccalaureate

– UHR är en självständig myndighet som meddelar föreskrifter om meritvärdering av betyg. I detta ingår att ta ställning till hur betyg från utländsk gymnasial utbildning ska värderas för att i konkurrens med betyg från den svenska gymnasieskolan kunna användas för urval till högskolan, sa Hellmark-Knutsson som pekade på gymnasiereformen 2011 med en ny betygskala har lett till att det blivit svårare att få högsta betyg.

– Jag utgår ifrån att myndigheten kommer att beakta sakliga synpunkter på förslaget. UHR har detta ansvar och jag har inte skäl att misstro myndighetens sätt att genomföra sitt uppdrag. I UHR:s uppdrag ligger självklart att så långt som möjligt se till att olika grupper av sökande till högskolan konkurrerar på likvärdiga villkor.

Svaret föll inte i god jord hos Cecilia Widegren som menar att det inte håller att regeringen står passiv när UHR kommer med förslag som går direkt emot att stimulera studiemotiverade elever.

– Regeringen bär ansvar över att Sverige har god kvalitativ utbildning som håller god konkurrenskraft, säger hon.