LiveApan är ett pris som delas ut i fem kategorier i samband med Sweden Live varje år. Pristagare är svenska arrangörsbolag som under föregående år, eller under en längre tid, bidragit med betydande insatser för svensk livemusik. Priset syftar framför allt till att belöna gediget arbete, entreprenörskap, innovationsförmåga, målmedvetenhet och kraft att inspirera andra inom livemusiken i Sverige.

Priset till Årets arrangör tilldelas Vara Konserthus med följande motivering:

”I en liten kommun med bara 16 000 invånare har årets pristagare skapat en unik plattform för scenkonst. Själv säger man ”vardagsnära kultur”, och både omfattning och bredd imponerar. Det som erbjuds från husets scener spänner från kammarmusik till pop, jazz, buskis, komedi och mycket annat. På en period kortare än 15 år har lilla Vara blivit Västergötlands kulturella residensstad.”