På spaning efter den post som kanske kommer, kan sättas som rubrik för oss som bor på landsbygden i Valle. Igår kom den inte alls. Ansvarig tjänsteman på kontoret i Skara förklarade att turen fick avbrytas då tiden inte räckt till. Hon berättade också att mycket post samlats på hög eftersom den centralt utskickade omgången från Nässjö kommit sent på skärtorsdagen.

På Postnords hemsida står följande: ”Vi delar ut post under hela dagen till alla hushåll på helgfria vardagar.” Och? Vad innebär hela dagen? För många i Valle kan det betyda att posten kommer först vid 16-tiden. Något frustrerande då de rikstäckande morgontidningarna nu distribueras med posten. ”De går ju att läsa på nätet”, tänker kanske någon. Men om jag vill läsa min tidning i pappersformat och köper den tjänsten förutsätter jag att det ska fungera. Post och Telestyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för Postnord och de konstaterar på sin hemsida att de under det senaste året tagit emot allt fler klagomål på utdelningen av brev.

Det var bättre förr! Åtminstone postgången och tidningsdistributionen. Morgontidningarna kom i ottan, vid fyratiden. Posten mitt på dagen. Andelen felutdelad post var minimal. Det senaste halvåret har tidningsdistributionen fallit sönder i sina beståndsdelar och felsorterad post hör till vanligheten. Det senare kan få förödande konsekvenser för personer som till exempel väntar på kallelse till operation.

Annons

Elisabet Stålarm.
Foto: Janne Andersson

Så till omläggningen av postturerna i Skara. Hur har egentligen ansvariga tänkt? Har de funderat kring det här med kvalitetssäkring? Har brevbärarna tillfrågats om vad som är logiskt och praktiskt genomförbart? Framför allt, vad är syftet med omläggningen och har ordet kundnytta någonsin varit aktuellt? Samhällsnytta är annat begrepp som behöver dammas av, åtminstone av de ansvariga på Postnord.

Elisabet Stålarm - landsbygdsbo i Valle