Arbetet kommer i stor utsträckning att göras när det är lite trafik. Det kommer också att finnas en trafikvakt som växelvis släpper fram trafiken på en körbana.

Beläggningsarbetet ska göras på tre olika gator under vecka 36. Det är Skaraborgsgatan mellan Axvallagatan och Hagaborgsgatan (södra körbanan), Gunnar Wennerbergsgatan mellan Skaraborgsgatan och Malmgatan samt Djurgårdsvägen.

Ett specialklister kommer att användas på den frästa ytan. Den är extremt vidhäftande och det är inte tillåtet att gå eller cykla på den svarta ytan. Den kan skada skor, lämnar spår och kletar av sig, så därför ska gående och cyklister undvika att hamna i klistret.