— Området är spännande med ett historiskt arv. Sluttningen gör att det alltid är en sida som är solbelyst för grillplatser och lekytor, säker stadsarkitekten Anders Kyrkander.

När Skara nu växer med nya bostäder i området vill kommunen också se till att ta tillvara möjligheterna med grönområdet Jarlaparken där borgen en gång låg. Rekreationsytan ska finnas där såväl för den nya byggnationen norr om Vallgatan såväl som för den äldre byggnationen runt om. Men nu vill kommunen veta vad tidningens läsare tycker att de bör satsa på.

— Vi vill ha in idéer och tips. Är det någon som också vill göra egna skisser får man jättegärna skicka dom till Tobias Gunnarsson som är planarkitekt på kommunen, säger Anders Kyrkander.

Era idéer tar kommunen sedan med sig. Efter att första etappen med nybyggnation av bostäder beräknas dra igång vid årsskiftet 2018-2019 kan arbetet med vad som ska bli i Jarlaparken dra igång.

Vad vill du se där? Skriv i kommentarsfältet eller på Skaraborgs Läns Tidnings Facebooksida.