Kommunen släpper tomter och exploaterar även Skaraberg. Ska de boende själva sköta vägunderhållet också här?

För några år sedan försökte de släcka ner och ta bort gatubelysningen ut till Sörskogen, ett beslut som efter protester ändrades. Vill man att kommunen ska växa är det väl rimligtvis ett dåligt beslut att ta bort både gatubelysning, eller som nu, vägunderhåll!

Hur ställer sig politikerna till detta?

Inger Lood, skattebetalare och boende i Sörskogen