Mannen dömdes 1993 till ett års fängelse för utnyttjande av underårig, men det straffet ligger så långt tillbaka i tiden att det inte påverkade strafflängden nu. Detta även om tingsrätten konstaterade att det handlade om återfall i liknande brottslighet.

Vad säger då reglerna?

Tidningen ställde frågan till Skolverket och här är deras besked:

För att få en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret. Den som inte visat ett registerutdrag får inte anställas i verksamheten.

Annons

Om man dagligen har kontakt med barn spelar det inte heller någon roll vilken yrkeskategori det handlar om.

Men när det gäller gymnasiet eller gymnasieskola behöver den som ska anställas bara visa upp ett utdrag om arbetsgivaren begär detta. Det framgår också att praxis ofta är att man då begär en redovisning tio år tillbaka i tiden.

Så även om skolan begärde ett utdrag är det möjligt att hans äldre dom inte fanns med.

Tidningen har sökt de ansvariga på den aktuella utbildningsenheten, för att få reda på deras ordinarie rutiner, men ännu inte fått kontakt.

Mannen har erkänt vissa delar, men får nu alltså nio års fängelse.

Han ska också betala stora skadestånd till de utsatta 475 000 kronor, 165 000 respektive 350 000 kronor. Mannen ska ha utfört oralsex på flickorna, stuckit in sina fingrar i dem och i ett mycket stort antal fall handlar det också om vanliga samlag.

Mycket av utredningen är med tanke på barnens ålder sekretessbelagt.