I Falköpings kommun arbetar över 3 000 personer, många inom närmast osynliga yrken där många ansett Vänsterpartiet vara en röst även för deras arbetsmiljö och villkor.

Tunga lyft, hot och våld, brist på arbetskläder, hålscheman. Alla dessa ohanterade arbetsmiljöproblem säljer Vänsterpartiet ut när man ”måste lyfta sig över partipolitiken” för att hantera redan åtgärdade problem.

En röst på Vänstern visade sig alltså vara en röst för EN arbetsmiljöfråga på Stadshuset som till råga på allt redan är löst och hanteras med bredaste politiska enighet.

Detta ställningstagandet är ett slag i luften och ett skott i foten, som Vänsterpartiet pantar hela sin politik för.

En i allt väsentligt meningslös symbolhandling i solidaritet en liten grupp tjänstemän, vars arbetsmiljö redan är under såväl lupp som åtgärder.

Om än besviken tycker jag det ska bli spännande att följa Vänsterpartiet i Falköpings resa i högermajoriteteten.

Dels de kommande tre åren, och se hur berörda tjänstemän i valet 2022 kvitterar Vänsterns solidaritet.

Dels hur övriga 3000 kommunanställda, vars arbetsmiljö tack vare Vänsterpartiet nu ställs under högerstyre kommer kvittera detsamma.

För att inte tala om vilsenheten hos de kommuninvånare som 2022 vill rösta mot vinster i välfärden i en vallokal på en med vänsterstöd under mandatperioden outsourcad skola.

Annons

Det är i sammanhanget frestande att citera Karl Marx, ”Egenintresset ljuger aldrig”, och jag är rädd att kommande fördelning av arvoderade uppdrag i den nya majoriteten ger om inte Vänsterpartiet, så i alla fall Marx rätt.

Henrik Brolin