Vi har uppenbarligen ett stelbent Migrationsverk som upprepade gånger försöker att utvisa en statslös kvinna med ett barn som faktiskt är fött i Sverige. Vi är beredda att gå långt för att denna kvinna och andra i samma situation tillåts bli svenska medborgare eller åtminstone få permanent uppehållstillstånd även om deras asylskäl inte är tillräckliga. Innebär detta en utökad anhöriginvandring får vi hantera detta från fall till fall. Vi liberaler kan inte tillåta denna omänskliga behandling av enskilda människor och måste ingripa politiskt.

Ingrid Kvarnlöf - Liberalerna i Skara

Relaterat: Skaras alla partiföreningar går ihop mot utvisningen av Kapiten och Abeba
Relaterat: Starka reaktioner mot utvisningen
Relaterat: Blandade åsikter om utvisningsbeslutet