Jag har tidigare i insändare i SkLT påpekat att kommunen inte redovisar all skuld för sina anställdas tjänstepensioner i balansräkningen. Idag blir problemet med denna pensionsskuld på nära 400 miljoner kronor än tydligare. Om det blir minskade skatteintäkter för kommunen så innebär det stora bekymmer i framtiden. Skara kommun har också högre kostnader för pensioner än till exempel privata arbetsgivare. Genom en särskild lagstiftning har nämligen kommunen möjlighet att skjuta delar av pensionsskulden på framtiden.

Denna pensionsskuld i Skara är 395 miljoner kronor eller 20 961 kronor per innevånare (20171231).

Soliditeten för kommunen ligger idag på cirka 14 procent – det är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital, det vill säga hur förmögen kommunen är. Om det vore ett privat företag skulle banken säkert kräva 30 – 40 procent i soliditet, annars blir det problem att få lån och i värsta fall konkurs.

Dagens förhållande innebär att kommunen kan tvingas höja skatten eller minska kostnaderna. Detta gäller många år framåt!

I valrörelsen talar politikerna om reformutrymme, det vill säga ökade kostnader!

Om de beaktar ovanstående förhållanden talar politikerna inte sanning. Man kan då fundera över hederlighet och ansvarstagande.

Kommunerna vill att varje generation ska stå för sina åtaganden – så är det inte idag.

Annons

Kommande generationer får stå för dagens överkonsumtion!

Jag ifrågasätter om politikerna inser ovanstående fakta i sina ambitioner.

Bert-Owe Adolfsson

civilekonom Skara