Hösten 2005 togs de första spadtagen inom det arkeologiska forskningsprojektet ”Varnhem innan munkarna kom”. Tack vare generösa bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg kunde Västergötlands museum påbörja utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem. Här har museets arkeologer fått fram ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor. Den första träkyrkan byggdes redan på 900-talet som en privat gårdskyrka på storgodset Varnhem. Den byggdes snart om till en stenkyrka med en krypta som kanske är Sveriges äldsta bevarade rum. Gravplatsen runt om rymmer flera tusen gravar, de äldsta från början av 900-talet.

LÄS MER: Nya skelettfynd i Varnhem

De spännande fynden ledde till en diskussion om att inte fylla tillbaka jorden utan att behålla kyrkogrunden synlig för besökare. Arbetet med att förverkliga denna idé har drivits av en arbetsgrupp med representanter från Länsstyrelsen Västra Götaland, Skara Pastorat, Västergötlands museum och Skara kommun. Under 2016 kunde visionen förverkligas och lagom till jul var skyddstaket klart.

LÄS MER: Överbyggnaden i Varnhem är nu klar

Annons

Genom ett nyttjanderättsavtal med markägaren Skara Pastorat och extra finansiering från Skara kommun är det Västergötlands museum som från och med 1 januari i år ska sköta drift, underhåll och verksam het i och runt denna nya besöksanläggning.

Arbetet med att få allt klart till invigningen pågår för fullt. Nu under våren byggs utställningen

”Kristna vikingar i Varnhem” som sätter in de spännande utgrävningsfynden i ett sammanhang, både lokalt i Västergötland och i förhållande till omvärlden. Här kan man få veta mer om vikingatiden i Västergötland, om kristnandet, om resorna västerut, om människorna i Varnhem, om liv och hälsa och om den stora gården som låg här för 1000 år sedan. Golvet är öppet i mitten så att man kan gå runt ruinen och titta ner på de gamla murarna från gårdskyrkan. I området närmast skyddstaket kommer Länsstyrelsen att hjälpa till med slyröjning så att det blir fri sikt mot klosterruinen och mot järnåldersgravarna i hagen intill.

Platsen har man nu valt att kalla Kata gård efter den kvinna som härskade på storgården i Varnhem under vikingatidens slutskede. Katas grav finns bevarad intill kyrkogrunden och hennes namn vet man tack vare den runristade gravstenen. Nu finns också en logotyp till Kata gård, framtagen av formgivaren Kristin Lidström. I loggan kombineras formspråket hos de gamla runorna med skyddstakets triangel på ett fint sätt.

Söndag den 7 maj kommer Kata gård att invigas och öppnas för besökare.