Utgrävningarna av den 1000-åriga kyrkogrunden med tillhörande gravar bakom Varnhems klosterkyrka pågick 2005-2008. Efteråt täcktes området med 240 kubikmeter LECA-kulor för att skydda den känsliga grunden från väder och vind.

Nyligen sögs kulorna upp och murarna är återigen frilagda. Arkeolog Maria Vretemark beskriver det som att arbetet med att utveckla Varnhem till ett besöksmål av internationell betydelse nu har gått in i en ny fas.

– Det är det här vi har väntat på i alla år, säger Maria Vretemark.

Tanken är att överbyggnaden som ska skydda kyrkoruinen ska börja byggas under 2015. Våren 2016 ska allt stå klart.

– Det är mycket preliminärt, men det finns en god vilja från kyrkan, kommunen och länsstyrelsen att detta ska bli verklighet, säger Carl-Gustaf Lundström, arbetsgruppen.

Allt hänger på finansieringen, som fortfarande inte är i hamn fullt ut.

Hittills har arbetsgruppen fått ihop 5 miljoner. 3 miljoner från Sparbanksstiftelsen Skaraborg och 2 miljoner från staten genom länsstyrelsen.

För att kunna sätta spaden i marken krävs ytterligare 3 miljoner.

– Då kan vi börja ta in offerter, säger Carl-Gustaf Lundström, som har goda förhoppningar om att det ska lösa sig.