Kommundirektören Gustaf Olsson hälsade alla välkomna och höll sedan ett tal till jubilarerna, där han gjorde en återblick 25 år tillbaka till 1994. Just nostalgi och arbetsminnen stod i centrum bland samtalen kring borden.

Vid festligheten deltog även kommunstyrelsens presidium bestående vad Ylva Pettersson, Lars Berg och Fredrik Nordström samt jubilarernas förvaltningschefer och HR-chef.

Under utdelningen hölls tal till varje jubilar av respektive förvaltningschef om allt från lärare med fokus på hållbarhet till engagerade medarbetare som sett lösningar och möjligheter i allt.

Några av medarbetarna har arbetat på samma arbetsplats under alla år, medan andra har valt olika banor under sin tid i Skara kommun.

Gåvan de får är ett smycke, armbandsur, konstverk eller annat av bestående värde som medarbetarna själv fått välja.