En fråga till samtliga partier: hur vill ni egentligen att barn- och utbildningsnämndens tilldelade medel, år 2020 nära 470 miljoner kronor, ska användas? Just nu handlar debatten enbart om hur Skaras olika politiska konstellationer ser på Katedralskolans framtid satt i relation till Olinsgymnasiets planer. Men det går inte att bortse från helheten som handlar om hur de kommunala skattemedlen fördelas.

En koll av Skolverkets statistik visar att lokalkostnaden är högre i Skara än andra jämförbara kommuner. År 2018 låg den på 22 400 kr per elev i grundskolan. Katedralskolan 22 300 kr per elev. I Skövde är motsvarande siffror för grundskolans lokaler 19 300 kr och gymnasiet 18 400 kr. Lidköpings lokalkostnader: 15 300 kr grundskolan och 19 600 kr gymnasiet. Om man jämför med jämbördiga kommuner i den så kallade kommungruppen är Skaras lokalkostnader 6 000 kr högre för grundskoleelever och 4 500 kr högre för gymnasieelever. Något att fundera över, eller hur?

För barn är starten på vägen genom skolstaden Skara mycket viktig. Även där är Skolverkets statistik tankeväckande. Antalet inskrivna barn per förskoleavdelning (förr kallat dagis) är 17, 5 barn i Skara mot 15,5 i jämförbara kommuner. Ett förhållande som följer med till förskoleklassen med nära 19 elever per årsarbetare jämfört med 16 i jämförbara kommuner.

Med detta vill jag ha sagt att det går inte att bara lyfta ut enstaka bitar. Som aktuellt fall i den viktiga frågan om tusenårsstaden Skara ska ha en kommunal gymnasieskola, Katedralskolan, även i framtiden. Nej, i grunden handlar det om helheten, hur vi ser på kvalitet och tillgång till den undervisning och verksamhet som Skara kommun och därmed skolstaden erbjuder.

Annons

Elisabet Stålarm (Bob, borgerlig oberoende)

Relaterat: Låt inte eftertankens kranka blekhet drabba Katedralskolan
Relaterat: Debatt: SD om att använda sin vågmästarroll
Relaterat: Den svaga Skolstaden Skara
Relaterat: MP om Skolstaden Skara: "Genomskinligt – inte transparent!"